In 2018 en het begin van 2019 worden in totaal 31 scholen van Stichting Ons Middelbaar Onderwijs door diverse installateurs van zonne-energie voorzien. Met behulp van de SDE+-subsidie en de gezamenlijke inkoop via Stichting OMO werd het voor deze scholen mogelijk een serieuze investering te doen in het verduurzamen van hun gebouwen. Niet alleen kan hiermee een deel van de eigen energievraag door middel van groene stroom worden ingevuld, voor de scholen is het meteen een mooie gelegenheid om hun leerlingen bewust te maken van de noodzaak hiervan.

Autarco is samen met een aantal verschillende installateurs betrokken bij zes van deze scholen, waarvan er vier reeds opgeleverd zijn. De engineers van Autarco ontwikkelden de legplannen, waarbij met behulp van de nauwkeurige opbrengstberekeningen in onze ontwerpsoftware de opbrengsten werden geoptimaliseerd. Hierin bleken niet alleen de beschikbare ruimte op het dak en de aanwezige obstakels van belang te zijn, ook de constructieve sterkte van de daken en de staat van de dakbedekking bepaalden in enkele gevallen het uiteindelijke legplan. In totaal zal er ruim 1MW aan poly-kristallijne zonnepanelen geïnstalleerd worden, waarbij het kleinste systeem een vermogen heeft van 45kWp en het Fioretti College in Veghel de lijst aanvoert met ruim 300kWp.

Waarde kWh-garantie

€ 1.100.000

Totaal vermogen

1MWp

Paneel

PC serie

Omvormer

UX + XLX serie

Montagesysteem

Matrix

Dealer

-

Zekerheid voor de gebruikers


Waar mogelijk werd de huisinstallateur van de betreffende school ingeschakeld voor de werkzaamheden aan het AC-gedeelte van de installatie. Deze werkzaamheden vinden immers voor het grootste gedeelte in het gebouw plaats, waar de aansluiting tussen de omvormers en de bestaande hoofdverdeelkast gemaakt moet worden. Het is daarom een groot voordeel om te werken met een installateur die bekend is met de bestaande situatie en de kabeltracés in het gebouw.

Alle geïnstalleerde systemen bestaan compleet uit Autarco producten en hebben een verzekerde kWh-garantie voor een duur van vijftien jaar. Samen met een onderhoudscontract zijn de scholen hiermee verzekerd van de prestaties van hun PV-systeem, gedurende de gehele looptijd van de SDE+-subsidie. Op deze manier wordt de investering veiliggesteld en weten alle betrokken partijen waar ze aan toe zijn. De scholen worden volledig ontzorgd, de installateurs hebben een terugkerende opdracht om de goede werking van het systeem veilig te stellen.

Groene energie is ook leerzaam!


Om de leerlingen van de scholen bij het project te betrekken zal in de loop van dit jaar een onderwijspakket verzorgd worden. Daarnaast zijn er beeldschermen geplaatst, waarop doorlopend een op maat gemaakte presentatie wordt getoond. Hierin zijn niet alleen de prestaties van het PV-systeem zichtbaar, de gegevens worden ook vertaald naar praktische voorbeelden. Het opladen van een telefoon of het rijden in een Tesla spreken immers meer tot de verbeelding dan alleen het aantal opgebrachte kWh’s.