Met multi-wire en halfcut cells naar 340Wp zonnepanelen

Het zal je niet ontgaan zijn dat het aanbod aan zonnepanelen zich de afgelopen maanden stevig heeft ontwikkeld en uitgebreid. Deels heeft dit te maken met het afschaffen van de importheffing, maar met de steeds verdergaande innovaties zijn er ook een aantal nieuwe technieken die de markt betreden. Autarco heeft de tussenstap die veel aanbieders maakten met 5 busbars halfcut panelen overgeslagen, om onze partners direct meer geavanceerde technologieën te kunnen aanbieden; onze Silverpoint en multi-wire halfcut zonnepanelen. We leggen je graag uit waarom.

Onze keuze om direct over te gaan naar multi-wire technologie


De keuze voor de beste technologie gaat voor ons niet alleen over de laagste prijs per Wp of het hoogste nominaal vermogen per paneel. De doelstelling van Autarco is om onze partners het zonnepaneel te bieden dat de perfecte mix vormt tussen prijs enerzijds en lange-termijnprestaties anderzijds, zonder daarbij in te leveren op betrouwbaarheid. Met andere woorden, de ambitie is om tot een zo laag mogelijke prijs per kWh voor de gehele levensduur van een systeem te komen, die we met zekerheid kunnen leveren en waarbij we voldoen aan de strenge eisen van onze kWh-garantie.

Deze benadering heeft Autarco doen besluiten geen 5 busbars halfcut zonnepanelen op de markt te brengen en meteen over te stappen naar Silverpoint en multi-wire technologieën. De extra 5Wp die 5 busbars halfcut op zouden leveren, wegen immers bij lange na niet af tegen de extra risico’s die voortkomen uit het verdubbelen van het aantal gesoldeerde verbindingen van de busbars.

Twee innovaties in één nieuw zonnepaneel


Met het combineren van twee innovaties – multi-wire en halfcut cells – in één paneel, presenteert Autarco nu de nieuwe MHE serie, waarvan het uitstekende 120-cell 335Wp paneel nu beschikbaar is.

Met de halfcut technologie worden de cellen die het zonlicht opvangen en omzetten in elektriciteit in tweeën gesplitst, waarmee er dus 120 cellen in een standaard paneel geplaatst worden. Omdat de afmetingen van de cellen kleiner zijn, is het amperage lager, met minder verliezen tot gevolg. Daarnaast zijn deze panelen minder gevoelig voor opbrengstverlies door schaduw, zodat er hogere opbrengsten gehaald kunnen worden dan met reguliere panelen.

Multi-wire is een compleet nieuwe techniek vergeleken met traditionele busbars. Waar het aantal busbars de afgelopen jaren geleidelijk opliep van 3 naar 4, naar 5, is dit een grote stap vooruit in zowel het productieproces als het eindresultaat. Er worden dunne ronde geleiders gebruikt, in plaats van de platte busbars. Dit maakt dat er minder zonlicht weerkaatst wordt en het biedt een betere uitstraling waarin de geleiders minder aanwezig zijn. Doordat er tijdens het solderen met lagere temperaturen wordt gewerkt en er minder druk op de panelen wordt uitgeoefend, is er minder risico op incorrecte verbindingen en microcracks.

Naast het verkleinen van het risico op productiefouten, hebben eventuele defecten ook minder impact als ze zich toch voordoen. Met negen geleiders in plaats van vijf, zal een defect slechts 1/9 deel van een cel beïnvloeden van in plaats van 1/5. Dus ondanks dat er met deze technologie meer verbindingen gemaakt worden, liggen de risico’s uiteindelijk toch lager.

Onze nieuwe MHE-serie zonnepanelen zijn vanaf nu beschikbaar om te bestellen, de vraag is groot dus wees er snel bij! Neem contact op met Autarco voor meer informatie, of bekijk de productdocumentatie hier:

Bekijk de technische details van de MHE-serie