Zonnepanelen leveren energie op die wordt teruggeleverd naar het net. Om te zorgen dat dit kan gebeuren, zal de omvormer de spanning altijd een klein beetje hoger maken dan de aansluiting aan het net zodat de stroom het net in gaat. Om te zorgen dat de spanning niet te hoog wordt, is het belangrijk om de juiste kabels te gebruiken. Er zit namelijk een maximum aan de spanning om te voorkomen dat andere aangesloten apparaten kapot gaan (in Nederland is dit 253 Volt).

Maximale spanningsverschil in een kabel


Een gebruikelijke waarde voor het maximale spanningsverschil in een kabel is 1%. Bij 230 volt bevelen we dus aan om te zorgen dat er niet meer dan 2.3 Volt verschil is. Als dit verlies meer wordt, zal de kabel warmer worden en moet er voor gezorgd worden dat deze voldoende gekoeld wordt. Als een kabel zijn warmte niet kwijt kan, kan er brand of kortsluiting ontstaan.

Naast het kiezen van de correcte waarde voor de zekeringen en automaten, is het daarom belangrijk dat voor de aanleg gekeken wordt of alle kabels geschikt zijn voor teruglevering van de stroom.

Rekenvoorbeeld spanningsverlies met een omvormer van 1000 Watt


Bij maximaal vermogen en een spanning van 230 V, levert de omvormer een stroom van:
1000 W/230 V = 4,34 A.
Er is een kabel aangesloten met een lengte van 43 meter en 2.5 mm2.
De weerstand van een draad in de kabel bedraagt:
R = 0.0175 x 43 /2.5 = 0.3 ohm, totaal (voor de beide draden) dus 0.6 ohm.
Het spanningsverlies in de kabel bedraagt dan:
V = I x R = 4.34 A x 0.6 ohm = 2.6 Volt

Het verlies is dus: 2.6 V /230 V = 1.1%
Een 1000 W omvormer kan dus in dit geval maximaal met een kabel van 43 meter lengte worden aangesloten en het spanningsverlies is acceptabel rond 1%.
Als je het verlies in de kabel wilt verlagen, moet je een dikkere kabel aansluiten, bijvoorbeeld 4 mm2.

Maximale lengte van een kabel


In de volgende tabel is de maximale lengte kabel berekend voor een aantal omvormers (met de aanname dat het spanningsverlies rond 1% bedraagt).

wdt_ID Dikte (mm2) 1 kW 3 kW 5 kW 5 kW (3 fasen) 6 kW (3 fasen)
1 2,50 43 15 7
2 4,00 69 24 12 53 43
3 6,00 105 36 18 80 65
4 10,00 171 57 28

Duidelijk is te zien bij het voorbeeld van de 5 kW omvormer, dat een 3 fasen omvormer al vrij snel gunstiger is wanneer een elektrische installatie reeds in 3 fasen is uitgevoerd.

Alle berekeningen hierboven zijn bedoeld als een leidraad. Als bijv. de geleverde netspanning in een installatie hoger is, kan het aan te bevelen zijn om een dikkere kabel te kiezen of de installatie aan te passen.

U kunt altijd contact opnemen met Autarco voor advies en suggesties, als u een grotere omvormer gaat installeren in een bestaande installatie. Dit kan hoge kosten achteraf voorkomen.