Autarco heeft recent een belangrijke verbetering in de Helios software aangebracht. Vanaf nu vindt het registreren van systemen en de monitoring setup niet langer plaats in MyAutarco, maar direct in Helios. Alle stappen van ontwerp tot asset management kunnen daarmee in Helios doorlopen worden. Er vinden automatische validaties plaats van de ingevoerde gegevens en uitgeleverde serienummers worden vooraf ingevuld. Het ontwerpen, offreren en registreren van zonne-energiesystemen wordt daarmee nog eenvoudiger. Het resultaat van dit proces is de Digital Twin, een exacte digitale kopie van het geïnstalleerde systeem, die de basis vormt voor onze monitoring en asset management diensten.

Monitoring setup


Bij het uitvoeren van de monitoring setup worden serienummers van omvormers en monitoring adapters aan elkaar gekoppeld. Daarmee kan Autarco vervolgens de data van de systemen uitlezen, analyseren en tonen in MyAutarco. Er wordt direct een pagina aangemaakt in MyAutarco, waar ook de eigenaar van het systeem toegang tot krijgt.

Voor het voltooien van de monitoring setup zijn de volgende gegevens benodigd:

  • Contactgegevens eindgebruiker;
  • Serienummers omvormer(s);
  • Serienummers monitoring adapter(s).

Registratie


Bij het registreren van systemen wordt bevestigd dat het systeem zoals het in Helios ontworpen is, ook daadwerkelijk zo geïnstalleerd is. Met het toevoegen van serienummers en foto’s is de administratie compleet en kan de registratie geverifieerd worden, waarna een kWh-garantie kan worden afgegeven.

Voor een complete registratie dienen de volgende gegevens bevestigd en aangeleverd te worden:

  • Contactgegevens eindgebruiker;
  • Installatieadres;
  • Legplan;
  • Correcte omvormerselectie en stringplan;
  • Afgeronde monitoring setup;
  • Serienummers zonnepanelen;
  • Foto’s.