Het risico op brand die wordt veroorzaakt door zonnestroomsystemen is zeer laag. In de meeste gevallen zal een brand worden veroorzaakt door producten van lage kwaliteit of installatiefouten. Deze kunnen leiden tot een vlamboog, met een brand als gevolg. De kans dat een vlamboog brand veroorzaakt in je zonnestroomsysteem is vergelijkbaar met het risico op dergelijke schades bij de meeste elektrische apparaten in huis, zoals een televisie.

Ondanks dit lage risico hebben we bij Autarco alle mogelijke maatregelen genomen om de kans op brand nog kleiner te maken. Als leverancier van totaaloplossingen zijn we immers veel beter in staat om deze risico’s te beheersen dan een merk dat maar één onderdeel van een zonnestroomsysteem produceert, zoals een fabrikant van zonnepanelen of omvormers.

Lees verder voor meer informatie.

Wat is een vlamboog?


Een vlamboog ontstaat door het scheiden van twee delen van een elektrisch circuit waarover een stroom loopt. Er wordt een plasma gevormd tussen de twee delen, dat veel licht en hitte uitstraalt. Dit plasma is een goede geleider, dus de stroom zal blijven lopen tussen de twee gescheiden delen van het circuit, totdat:

  • De spanning in het circuit wordt teruggebracht tot minder dan 12V;
  • De twee delen van het circuit weer met elkaar verbonden worden;
  • De afstand tussen de twee delen van het circuit wordt vergroot totdat de vlamboog wordt verbroken.

In een zonnestroomsysteem loopt er gelijkstroom over het circuit, waardoor vlambogen gevaarlijker zijn dan bij wisselstroom, waar het voltage steeds weer naar 0 zakt (50-60 keer per seconde, afhankelijk van de netfrequentie).

De grote hoeveelheid energie die door vlambogen geproduceerd wordt kan op een gecontroleerde manier worden toegepast in de industrie, zoals bij lassen of plasmasnijden, het wordt ook veelvuldig gebruikt in verlichting. Echter, in een ongecontroleerde situatie kan de hete plasma grote schade aanbrengen, waarbij kunststof onderdelen smelten en uiteindelijk vlam vatten. Met alle gevolgen van dien.

Oorzaken van vlambogen in een zonnestroomsysteem


In een zonnestroomsysteem zijn er talloze verbindingen waar mogelijk vlambogen zouden kunnen ontstaan. We hebben het dan over alle schakelaars en connectors in het systeem.

Connectors
Alle zonnepanelen zijn voorzien van connectors, die aan elkaar worden verbonden. Deze connectors zijn in de fabriek aan de panelen gemonteerd, in high-tech productielijnen met strenge kwaliteitscontrole. De installateur hoeft er bij deze connectoren alleen maar voor te zorgen dat hij een duidelijke ‘klik’ hoort wanneer de verbinding gemaakt wordt, dan is het risico op dit punt minimaal.

De connectors op de kabels die de panelen op het dak verbinden met de omvormer worden ter plekke door de installateur gemonteerd. Dit brengt twee belangrijke risico’s met zich mee:

  1. Er wordt een ander merk connectors gebruikt dan de connectors van de zonnepanelen;
  2. De connectors worden niet op de juiste manier geïnstalleerd.

Als een aanbieder van totaaloplossingen werkt Autarco alleen maar met erkende dealers, en wordt er slechts één merk connectors geleverd aan onze professionele installatiepartners.

Schakelaars
Een mogelijkheid tot ontkoppelen van de DC-stroom is altijd verplicht bij omvormers voor zonne-energie, zodat de omvormer op een veilige manier kan worden losgekoppeld van de zonnepanelen voor onderhoud en reparatie. We noemen dit een DC-schakelaar of DC-isolator.

  • Het risico bestaat dat een installateur die niet voldoende is opgeleid, of die geld wil besparen, een externe schakelaar installeert die niet geschikt is voor het zonnestroomsysteem, met mogelijke vlambogen tot gevolg.
  • Naast het gebruik van een verkeerd product, bestaat ook het risico dat de aansluitingen in een externe schakelaar slecht worden uitgevoerd. Dealers en installateurs van Autarco-systemen ontvangen instructies hoe deze schakelaars correct te installeren.

De meest effectieve manier om deze risico’s te ondervangen is echter de geïntegreerde DC-schakelaar waarmee elke Autarco omvormer is uitgerust. Deze zijn altijd correct afgestemd op de omvormer en onder strikte kwaliteitscontrole in de fabriek gemonteerd.

Externe oorzaken
Dieren die op kabels kauwen kunnen ook zorgen voor schade aan een systeem. Het goed scheiden van DC-kabels in de kabelgoten kan voorkomen dat een vlamboog die op die manier ontstaat zich verder door het systeem verspreidt.

Preventie


Voorkomen is altijd beter dan detecteren. Daarom hebben we in onze totaaloplossingen innovatieve technologieën en processen toegepast om vlambogen te kunnen voorkomen, gericht op de drie hoofdoorzaken.

  • Productkwaliteit
  • Ontwerpveiligheid
  • Installatiekwaliteit

Op deze pagina lees je meer over veiligheid.

Detectie


Naast deze verschillende preventiemaatregelen zijn de nieuwe Autarco omvormers nu uitgevoerd met ingebouwde vlamboogbeveiliging (AFCI). Dit betekent dat de omvormer een vlamboog kan detecteren, en vervolgens zichzelf zal uitschakelen en een alarm verstuurt.

De detectie van vlambogen in Autarco omvormers voldoet aan UL1699B-2018. Dit is een Amerikaanse standaard, maar op dit moment wereldwijd de enige beschikbare norm op dit gebied. Wanneer er nieuwe normen opgesteld worden – hier wordt op dit moment aan gewerkt door Europese organisaties – kunnen onze omvormers een upgrade krijgen om hieraan te voldoen.

Er is nog een bijkomend risico. Wanneer de zon schijnt is er altijd een spanning tussen de panelen, zelfs als de omvormer is uitgeschakeld. Mogelijk wordt een vlamboog dus niet gedoofd wanneer de omvormer zichzelf uitschakelt. Met het toevoegen van optimizers aan elk paneel wordt het mogelijk om voor alle panelen op het dak de spanning terug te brengen tot een veilige waarde.

Lees meer over Autarco en veiligheid

Geïnteresseerd? Ontvang een gratis dakscan en een van onze Erkende Dealers neemt contact met je op.

Interesse om een Erkende Dealer van Autarco te worden? Klik hier voor meer informatie.