De invloed van Nederlandse Covid-19 lockdowns op de prestaties van zonnestroomsystemen 


Op 15 maart 2020 kondigde Mark Rutte aan dat alle Nederlandse scholen, café’s, restaurants en sportclubs gedwongen werden gesloten om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Drie maanden van lockdown volgen waarin mensen zoveel mogelijk thuiswerken en kinderen thuisonderwijs krijgen aangeboden. Wij zitten nu middenin een tweede lockdown maar er gloort licht aan het einde van de tunnel. Het vaccineren van kwetsbare groepen is begonnen en het aantal mensen dat positief test op Covid-19 is aan het dalen. Een goed moment voor evaluatie en om te kijken naar de beschikbare data van de allereerste lockdown. Kunnen we ook nog iets positiefs melden over die pittige drie maanden?

Inmiddels zijn er verschillende studies gepubliceerd die aantonen dat vooral de natuur heeft geprofiteerd van de verminderde menselijke activiteit gedurende lockdown periodes wereldwijd. Bekende voorbeelden hiervan zijn de verbetering van de waterkwaliteit in de Venetiaanse kanalen en de gigantische vermindering van smog en luchtvervuiling in de Chinese stad Wuhan. 

Maar hoe zit het met de directe impact van de Europese lockdowns op de opbrengst van zonnestroomsystemen in Nederland? De grafiek (grafiek 1)  hieronder toont een duidelijke toename van instraling tijdens lockdown periodes ten opzichte van het Nederlandse vijf en 30jarige gemiddelden. 

Impact of Dutch lockdown on irradiance

Grafiek 1

Irradiance overview Netherlands

Grafiek 2

Het instraling niveau van april en mei 2020 toont een procentuele toename van 29 tot 24 procent vergeleken met het gemiddelde gemeten in de afgelopen 30 jaar. Deze toenames zijn extreem maar theoretisch mogelijk, gebaseerd op wisselende weersomstandigheden. Opvallend is dat de gecombineerde instraling gerealiseerd in april en mei 2020 het hoogst ooit gemeten is sinds men deze data begon te verzamelen in 1983. Statistisch gezien komen deze (zon)licht niveaus dus één keer voor in vijftig jaar!

In juni 2020 vonden er versoepelingen van de Nederlandse lockdown plaats. We zien in deze maand dan ook direct dat het niveau van instraling weer terugkeert naar het gemiddelde van de voorgaande jaren. Dit zou kunnen worden gezien als bewijs dat de Nederlandse lockdown bij heeft gedragen aan hogere instraling niveaus in Nederland. De data lijkt een directe impact te suggereren echter maakt de wisselvalligheid van het Nederlandse klimaat het onmogelijk om met honderd procent zekerheid te zeggen dat de stijging in de maanden april en mei 2020 indirect is veroorzaakt door een lockdown.

Verschillen in zonlicht instraling toegelicht


Grafiek twee toont aan dat gedurende de topjaren van de Nederlandse zonne-energie sector, de instraling niveaus consistent bovengemiddeld zijn geweest in vergelijking met gemiddelden van voorgaande jaren. 

Bij het berekenen van de verwachte opbrengst van een zonnestroomsysteem wordt de gemiddelde instraling van de afgelopen 30 jaar gebruikt. In de afgelopen vijf jaar ligt de instraling in Nederland echter tien procent boven historische niveau. Er kan dus praktisch vanuit gegaan worden dat de prestaties van een zonnestroomsysteem zo’n tien procent hoger liggen dan verwacht.

Het is lastig om toekomstige trends op het gebied van instraling te voorspellen. Schone, heldere luchten hebben uiteraard een positieve impact maar er zijn nog veel meer weersomstandigheden en klimaatsfactoren die invloed uitoefenen hierop. Een terugkeer naar historische gemiddelden, of zelfs nog lager, is mogelijk binnen de SDE tijdslijn waarin projecten worden gerealiseerd. Mocht dit gebeuren dan zullen veel eigenaren van zonnestroomsystemen erachter komen dat hun systemen, waarvan zij dachten dat deze goed presteerden eigenlijk onderpresteren, en dit al hebben gedaan vanaf het moment van installatie.

Onze werkwijze


Bij Autarco wordt de geschatte opbrengst van onze zonnepanelen gebaseerd op het actuele instraling niveau. Deze gegevens ontvangen wij met 15 minuut intervals voor geheel Europa. Met behulp van de ‘digital twin’ in Helios, gebruiken wij deze instraling data om de ‘echte’ verwachte opbrengst te genereren. Hierdoor kunnen wij de optimale prestaties en opbrengst van een Autarco zonnestroomsysteem garanderen. Een mooi voorbeeld van hoe Autarco de kracht van data en digitalisatie gebruikt. Ten slotte staan wij niet voor niets voor: “Solar made simple. Performance made certain”.