Wanneer je een zonnestroomsysteem ontwerpt, wil je natuurlijk de opbrengst maximaliseren binnen het mogelijke dakoppervlak. Maar naarmate je dichter bij de dakrand komt, des te onvoorspelbaar de wind en des te hoger de windbelasting. In dit geval zijn accurate ballastplannen heel belangrijk. Maar geen stress, Autarco maakt dit voor jou heel makkelijk!

Helios bepaalt namelijk automatisch de randzone voor het gebouw, waarna er wordt gecontroleerd of de panelen zich binnen deze zone bevinden. Zo ja, dan wordt de ballast aangepast, zodat de panelen zelfs bij zware weersomstandigheden op hun plaats blijven.

Bovendien kun je je bij het modelleren van een zonnestroomsysteem de gewenste randafstand instellen. Dit kan handig zijn voor het geval dat je een vrije zone naast de dakrand wilt hebben voor toegankelijkheids- of veiligheidsredenen of om schaduw op de panelen te voorkomen. Dit kan door op een installatie gebied te klikken > legplan > Randafstand.