Autarco benoemd in top 3 innovatieve bedrijven

Anne-Marie Rakhorst is een succesvol ondernemer en een veelgevraagd spreker over duurzaamheid. In het programma Booming Brabant spreekt ze haar persoonlijke top 3 van meest innovatieve Brabantse bedrijven uit. Autarco staat in deze top 3 vanwege de ‘echte vraaggestuurde oplossing die ze bieden’.


Wat betekent een goede zomer voor mijn jaaropbrengst?

Met de lange, warme zomer van het afgelopen jaar nog vers in het geheugen zal het geen verrassing zijn dat 2018 een goed jaar was voor de eigenaars van PV-systemen. Maar hoe verhoudt dit jaar zich tot eerdere jaren? En wat betekent dit voor de prestaties van PV-systemen op de lange termijn? De engineers van Autarco verzamelden de data en zochten het uit.

Hoeveel invloed had de lange, warme zomer?


We hebben in een eerdere blog al gezien dat februari naar verhouding een behoorlijk zonnige maand was afgelopen jaar. Tegelijkertijd maakt de onderstaande grafiek duidelijk dat de impact hiervan klein is, de grootste opbrengsten worden immers niet gehaald in februari, maar in de zomermaanden. Gemiddeld genomen wordt in Nederland circa 40-45% van de jaarlijkse opbrengst behaald in de maanden mei, juni en juli, wanneer de dagen het langst zijn en de zon het hoogst aan de hemel staat. Deze maanden waren vorig jaar uitzonderlijk zonnig en warm, waarmee de totale instraling voor 2018 maar liefst 8 tot 15 procent hoger ligt dan het langjarig gemiddelde.

Gemiddelde instraling per dag (W/m²)

15% meer instraling, hoe bijzonder is dat?


De volgende grafiek toont de jaarlijkse instraling voor een aantal locaties in Nederland. Hieruit wordt direct duidelijk dat deze waarden van jaar tot jaar behoorlijk variëren. Ook blijkt dat de hoge instraling van vorig jaar niet vaak voorkomt, het is vijftien jaar geleden dat we voor het laatste dergelijke waardes zagen. Het is misschien verleidelijk om je als installateur of (potentiële) eigenaar van een zonnestroomsysteem rijk te rekenen op basis van de hoge opbrengsten van afgelopen jaar. Maar vanwege de schommelingen in de grafiek zegt de piek van 2018 niets over de te verwachten opbrengsten in 2019. Het is daarom belangrijk om naar een langjarig gemiddelde te kijken om een realistisch beeld te krijgen van de verwachte opbrengst van een PV-systeem.

Totale jaarlijkse instraling (kWh/m²)

Wat betekent dit voor mijn PV-systeem?


Een hoge instraling zegt natuurlijk niet alles over de prestaties van een systeem, deze worden immers ook beïnvloed door de hellingshoek en oriëntatie van de panelen, de efficiëntie van het systeem en verminderde opbrengst door schaduw op de panelen.

De ontwerp- en monitoringsoftware van Autarco biedt uitkomst. Met het modelleren van een PV-systeem wordt een exacte virtuele kopie gecreëerd, waarin alle hierboven benoemde aspecten worden meegenomen. Op basis van het ontwerp wordt een verwachte opbrengst berekend, die uitgaat van de langjarige gemiddelde instraling voor exact de locatie van het systeem. Dit geeft een zeer accuraat beeld van de te verwachten baten van de investering en biedt veel meer zekerheid dan de kengetallen waarmee opbrengsten geschat worden, in termen van kWh per kWp. Deze vertellen immers niet het gehele verhaal en zijn vaak aan de hoge kant.

Na installatie en registratie van een Autarco PV-systeem wordt de installatie geverifieerd, om er zeker van te zijn dat de fysieke installatie identiek is aan zijn virtuele kopie. Op deze manier kan Autarco zeer nauwkeurig de prestaties van al haar systemen monitoren. We kijken immers niet langer naar rekenwaardes en kengetallen. De combinatie van het ontwerp in de software en het gebruik van actuele satellietdata zorgt ervoor dat we exact weten wat een systeem zou moeten opwekken. Door dit te vergelijken met de monitoringgegevens van het systeem, weten we direct wanneer een systeem minder presteert dan verwacht en er onderhoud of een reparatie uitgevoerd dient te worden.

Meer over onze ontwerpsoftware vindt u hier.

Wil je echte waarde bieden?Wordt een Erkende Dealer.

Doe mee! Als Autarco partner profiteer je ook van aantrekkelijke diensten en uitgebreide marketingondersteuning.

Doe met ons mee!

Brabantse scholen op zonne-energie met SDE+ subsidie

In 2018 en 2019 worden scholen van Stichting Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) door diverse installateurs van zonne-energie voorzien. Met behulp van de SDE+ subsidie en de gezamenlijke inkoop werd het voor deze scholen mogelijk een serieuze investering te doen in het verduurzamen van hun gebouwen. Niet alleen kan hiermee een deel van de eigen energievraag door middel van groene stroom worden ingevuld, voor de scholen is het meteen een mooie gelegenheid om hun leerlingen bewust te maken van de noodzaak hiervan.

Autarco is samen met een aantal installateurs betrokken bij negen scholen. Onze engineers ontwikkelden in onze Helios ontwerpsoftware de legplannen waarbij de opbrengsten werden geoptimaliseerd dankzij geavanceerde opbrengstberekeningen. Hierin bleken niet alleen de beschikbare ruimte op het dak en de aanwezige obstakels van belang te zijn, ook de constructieve sterkte van de daken en de staat van de dakbedekking bepaalden in enkele gevallen het legplan. In totaal zal er ruim 1 MWp aan Autarco zonnepanelen geïnstalleerd worden. Het Fioretti College in Veghel heeft het grootste systeem van ruim 300 kWp.

Waarde kWh-garantie

€1.1 miljoen

Totaal vermogen

1 MWp

Zonnepanelen

PC-serie
Meer info

Omvormers

UX + XLX serie
Meer info

Montagesysteem

Matrix symmetrical
Meer info

Een veilige investering in solar voor scholen


Waar mogelijk werd de huisinstallateur van de betreffende school ingeschakeld voor de werkzaamheden aan het AC-gedeelte van de installatie. Deze werkzaamheden vinden immers voor het grootste gedeelte in het gebouw plaats, waar de aansluiting tussen de omvormers en de bestaande hoofdverdeelkast gemaakt moet worden. Het is daarom een groot voordeel om te werken met een installateur die bekend is met de bestaande situatie en de kabels in het gebouw.

Alle geïnstalleerde systemen bestaan volledig uit Autarco producten en hebben een verzekerde kWh-garantie voor een duur van vijftien jaar. Samen met een onderhoudscontract zijn de scholen hiermee verzekerd van de prestaties van hun zonnestroomsysteem, gedurende de gehele looptijd van de SDE+ subsidie. Op deze manier zijn de scholen volledig ontzorgd en zeker van een veilige investering.

“Belangrijk voor ons is het feit dat de systemen volledig bestaan uit Autarco componenten en een totaaloplossing vormt. Dit zorgt ervoor dat wij kunnen profiteren van de kWh-garantie. De opbrengst is gegarandeerd en de business case waterdicht voor de komende 15 jaar” 

“Als school hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de leerlingen mee te geven hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met onze planeet. Het zichtbaar te investeren in duurzaamheid versterkt deze boodschap naar onze leerlingen.”

Eric Hoogland – Projectmanager huisvesting bij OMO

De waarde van zonne-energie binnen het onderwijs


Om de leerlingen van de scholen bij het project te betrekken zal in de loop van dit jaar een onderwijspakket verzorgd worden. Daarnaast zijn er beeldschermen geplaatst, waarop doorlopend een op maat gemaakte presentatie wordt getoond. Hierin zijn niet alleen de prestaties van het zonnestroomsysteem zichtbaar, de gegevens worden ook vertaald naar praktische voorbeelden. Het opladen van een telefoon of het rijden in een Tesla spreken immers meer tot de verbeelding dan alleen het aantal opgebrachte kWh.

Geïnteresseerd? Ontvang een gratis dakscan en een van onze Erkende Dealers neemt contact met je op.

Interesse om een Erkende Dealer van Autarco te worden? Klik hier voor meer informatie.


Het beste van 2018

Onze partners hebben ook in 2018 weer een groot aantal interessante PV-systemen opgeleverd, waarmee zij hun klanten de zekerheid bieden van Autarco’s kWh-garantie. In dit overzicht een aantal van onze favorieten.


Autarco zonnepanelen onderweg naar de Zuidpool

Eind november zijn Edwin en Liesbeth vertrokken naar de Zuidpool voor hun missie ‘Clean2Antarctica’. De eerste energieneutrale en zero-waste expeditie naar de Zuidpool, met als doel aandacht te genereren voor klimaatverandering en mensen te inspireren in actie te komen.

De 30-daagse trip van 2400 kilometer voert door een ijswoestijn waar de zon nooit ondergaat. Logisch dat er wordt gekozen voor zonne-energie voor de aandrijving. Hun Solar Voyager bestaat uit een truck en twee trailers die voorzien zijn van tien Autarco panelen voor de aandrijving. Vanwege de sterke reflectie vanaf de sneeuw is gekozen voor zogenaamde bifacial panelen, waarbij beide zijden stroom genereren. De panelen zijn bevestigd met een demontabel systeem, als het te hard waait moet de bovenste rij eraf gehaald worden zodat de trailer niet omvalt. Bij nog meer wind gaat alles er af en gaat de Solar Voyager voor anker.

Moeder natuur besloot dat Edwin en Liesbeth na tachtig kilometer hun tocht al tijdelijk moesten stilleggen door een sneeuwstorm. Dit duurde anderhalve dag en een dag later gebeurde het opnieuw. Maar zoals Edwin zegt “… even if we don’t always like turbulence, sometimes we need it, just a little bit. Turbulence can set into motion a new state of things.” Benieuwd hoe de rest van de missie verloopt? Je kunt de Solar Voyager nu volgen via de live feed.


O&M voor decentrale PV-systemen

Deze week is de ‘Operations & Maintenance (O&M) Best Practices Guide Version 3’ gepresenteerd op de jaarlijkse O&M and Asset Management Conference in Londen. Deze handleiding wordt opgesteld door Solar Power Europe in samenwerking met verschillende experts uit de markt. Met Autarco als hoofdauteur is er nu een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd, waarin de focus ligt op decentrale PV-systemen. Het document bevat hiermee een schat aan informatie met betrekking tot het onderhoud van PV-systemen en wij raden onze dealers dan ook van harte aan het nauwkeurig te bestuderen. O&M is immers niet alleen belangrijk om de prestaties van PV-systemen te kunnen garanderen, het geeft Dealers ook de mogelijkheid om langetermijnrelaties met hun klanten op te bouwen en zo een duurzame inkomstenstroom te genereren.

Erkenning van Autarco's voortrekkersrol.


Het document bevat onder andere informatie over:

  • Kritieke prestatie-indicatoren
  • Aanbevolen responstijden
  • Innovaties en trends

Als blijk van erkenning voor de bijdrage die Autarco heeft geleverd aan de nieuwe versie van het document, werd onze CFO, Dan Horan, uitgenodigd om het nieuwe hoofdstuk te presenteren tijdens een keynote speech op de conferentie. “In de utiliteitssector zijn de eigenaars van PV-systemen professionals, die kennis hebben van de risico’s die het investeren in zonne-energie met zich mee brengt”, legt Horan uit. “Zij hebben uitgebreide ondersteuning van gespecialiseerde en onafhankelijke ingenieurs, juristen en verzekeraars. Dit heeft als resultaat dat EPC- en O&M-partijen verantwoordelijk worden gehouden voor de prestaties van een PV-systeem gedurende de gehele levensduur van 25 tot 30 jaar. Dit staat in schril contrast met de eigenaars van decentrale PV-systemen op daken van woningen en bedrijfspanden, die nauwelijks kennis hebben van zonne-energie en in het algemeen met hele andere zaken bezig zijn. Hun risico wordt nog eens vergroot door de huidige opzet van de toeleveringsketen, waarin producten van verschillende leveranciers via een netwerk van importeurs, distributeurs en installateurs bij de klant terechtkomen. In de meeste gevallen volgen de risico’s op productdefecten dezelfde route, waardoor ook deze allemaal bij de klant komen te liggen. De uiteindelijke eigenaar is vervolgens slecht toegerust om met deze risico’s om te gaan en wordt al te vaak na oplevering vergeten door de installateur”.

Het maximaliseren van return on investment.


Een van de belangrijkste doelen van Autarco is om deze risico’s zowel bij de eigenaar als bij de installateur weg te nemen. We doen dit door stakeholder te blijven in de prestaties van PV-systemen:

  • Het nemen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en prestaties van geleverde producten.
  • Het beschikbaar maken van diverse hulpmiddelen, die het onze partners mogelijk maken om op eenvoudig wijze kwalitatief hoogwaardige PV-systemen te ontwerpen en te installeren, en de bijbehorende financiële modellen te toetsen.
  • Het aanbieden van intelligente software op het gebied van operations (monitoring, waarschuwingsmeldingen en diagnostisering) en asset management (rapportering), waarmee onze partners ondersteund worden in het (laten) uitvoeren van actieve en reactieve onderhoudswerkzaamheden.
  • Verzekeren van de risico’s op lagere instraling en productdefecten.

“Zelfs voor de beste producten ter wereld is het onmogelijk om langdurige garanties af te geven, zonder te voorzien in langdurig onderhoud.”

Dan Horan – CFO Autarco

In samenwerking met onze dealers.


Autarco heeft vertrouwen in de kwaliteit van haar producten, we kennen onze dealers en weten dat deze goed werk leveren in het ontwerpen en installeren van PV-systemen. Het laatste stuk van de puzzel is om ervoor te zorgen dat ook de O&M-werkzaamheden aan deze hoge standaarden gaan voldoen. Dan Horan stelt: “Zelfs voor de beste producten ter wereld is het onmogelijk om langdurige garanties af te geven, zonder te voorzien in langdurig onderhoud”. Samen met onze dealers kunnen we ervoor zorgen dat eigenaars van decentrale PV-systemen dezelfde zekerheden en rendementen halen als de professionele partijen in de utiliteitssector. Wanneer een dealer zich alleen wil toeleggen op het installeren van PV-systemen, dan kan Autarco andere ook O&M partijen inschakelen om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen, zodat de klant uiteindelijk volledig ontzorgd wordt.

Bent u een zonne-installateur die een complete end-to-end hardware- en software-oplossing zoekt die zowel uw klanten de beste propositie in de markt biedt, als ook uw bedrijfsresultaten verbetert, neem dan vandaag nog contact met ons op.

Wil je echte waarde bieden?Wordt een Erkende Dealer.

Doe mee! Als Autarco partner profiteer je ook van aantrekkelijke diensten en uitgebreide marketingondersteuning.

Doe met ons mee!

The argument for now

The installed price of solar PV systems has decreased by an incredible 70% over the past 5 years, leading many potential solar owners to question whether they should invest now or wait for further price decreases. The answer for potential beneficiaries of the Dutch SDE+ program is clear; there is no better time than now.

Install costs in solar are decreasing...


The increased price competitiveness has driven the solar industry to record installations in 2017 of a massive 80GW compared to 20GW in 2012.  As a result, solar is now at grid parity in many parts of the world and we even see solar projects breaking ground in regions where there are additional taxes applied on solar as opposed to supporting subsidies. This is undoubtedly brilliant news, but it also gives rise to a common question asked by end customers; “If the price decreases so rapidly, why should I invest now? Isn’t it better for me to wait until solar is even cheaper and then invest?” There is sometimes strong merit in this argument and it can only be answered on a case by case situation per market.

“Value of SDE+ Payments decreases over 40% in 3 years”

... but so is the SDE+ subsidy.


For the Dutch market however, particularly the commercial SDE+ market, the answer is a resounding “DO NOT DELAY”. Potential owners should be absolutely utilising any SDE+ subsidy allocated or making the effort to apply during the current Autumn 2018 round due to close in October. Even considering the urgent need for everyone, individuals and businesses alike, to take action in reducing CO2 emissions to limit global warming, there is a purely economic decision to act now: acting now maximizes the lifetime returns of your solar system.

There are 4 primary factors that determine the financial performance of any solar system over a 15 year investment window. You can of course perform the same analysis over 20 or 30 years if desirable, but for the purpose of this article we take the 15 year subsidy period.

SDE+term SDE+rate Self-consumption correction Change from year 1 Deadline
2015 € 0.096 no Signed contract within 1 year, commissioning within 3 years
Spring 2016 € 0.084 no -12.5% Commissioning within 3 years
Autumn 2016 € 0.084 no -12.5% Commissioning within 3 years
Spring 2017 € 0.092 no -4.2 Signed contract within 1 year, commissioning within 3 years
Autumn 2017 € 0.084 no -12.5% Commissioning within 1.5 years
Spring 2018 € 0.062 yes Commissioning within 1.5 years
Autumn 2018 € 0.056 yes -42.2% Commissioning within 1.5 years

*The SDE+ rates in this table assume the highest price brackets and standard correction rates as published by RVO. In the case of the 2018 subsidy, a self use percentage of 50% is taken into account. This number will differ between projects, but even with a theoretical self use of 0%, the maximum subsidy is lower than years before. We are looking at systems <1 MWp.

Why investments in solar should not be postponed.


These data demonstrate a compelling case to invest now! If you have a SDE+ subsidy already approved, the lost opportunity for letting this lapse in the hope of reapplying later when solar costs are lower is clearly a fallacy that is not going to turn out like you hope. Furthermore, with more parties stepping into solar, competition for SDE+ budget is getting harder, leading to smaller chances of getting your request for subsidy awarded.

Recent changes in the Chinese market have resulted in price reductions and further changes to the global supply-demand situation are possible in the coming months. We will soon cover these impacts on the European market, both negative and positive, following the final MIP decision and further clarity on tariffs in key markets like India, Turkey and the US. Even these product price decreases don’t compare with the opportunity cost of failing to act now.

Potential system owners who look at falling module prices and think waiting is the best option, can be convinced to act now by emphasizing three key points;

  • Benefit and availability of SDE+ subsidy is decreasing at a faster rate.
  • Improving global economics is already pushing interest rates higher. Increasing one of the major costs of any solar projects.
  • We need climate action now.

If you have SDE+ customers who aren’t convinced or looking for something extra to convince them we are ready to help. Get in touch to offer a fully secured business case.


Do modules like this summer heat?

July was hot this year. Very hot. But this nice summer weather is good news for your solar modules, right? Or is it? In this article we look at the influence of these conditions on PV systems.

Due to the bright sun, at almost the highest point in its orbit and with hardly any clouds in the sky, irradiance reached record heights over the last couple of weeks. As shown in the graph below, in the Netherlands irradiance was 25-30% higher than the long term average.

So there was a lot of energy coming our way, ready to be harvested by solar modules. But this great irradiance comes with high temperatures, that surely didn’t go unnoticed. Tarmac was melting, bridges expanded until they wouldn’t open anymore, and crops drying out on the fields. The question now is, how do your PV systems react to this heat? Do they thrive under these conditions? Or are they taking it easy, as we humans tend to do?

Heat


It might sound counterintuitive, but where solar panels love the sun, the don’t particularly like the temperature coming with it. Solar modules are meant to convert light into electricity, not heat. To see exactly what this heat means for the yield of a PV system, we conducted a case study for an installation in our hometown Eindhoven. In this example, we are looking at a set of modules facing South, in an optimal 35° pitch. Looking into the meteorological data we collect on a daily basis, the average temperature in Eindhoven appeared to be around 3°C higher than the long term average. But because this higher ambient temperature is combined with the high irradiance and the heat generated by the modules themselves, it causes the average cell temperature to be 6°C higher than normal, easily reaching values as high as 60°C! This is bad news, because solar modules become less efficient in high temperatures, as do all semiconductors. Higher temperature means a lower potential difference within the cells, which results in lower voltages. And although the current might be a bit higher in situations like these, it doesn’t compensate the lower voltages, resulting in lower yields. After all, the output in watts is the product of voltage and current.

Effects


For our test case, irradiance for July was 34% higher than the long term average. At first glance you might expect yields to raise accordingly. Due to temperature losses, they don’t. The yield this month was only 30% higher, the difference being caused entirely by the high temperatures. As expected, this difference is higher than in previous years with their slightly milder summers. Usually, we look at a difference of around 1,5%, rather than the 4% for this year.

So yes, this sunny summer weather leads to higher yields for your solar modules. However, not exactly as high as you might expect. But while overall efficiency might be a bit lower, due to the high irradiance and the number of daylight hours, July will still be the best month of the year, as it is every year.

Temperature is only one of the many factors that influence the yield of a PV system. All of these values are taken into account in our design software, so it can accurately calculate the expected yields for any PV system. These exact calculations form a major part in Autarco’s insured kWh guarantee.


Acknowledging the importance of O&M

Last month Solar Power Europe launches the ‘Solar O&M Best Practices Mark’. With this self-certification-based label, Solar Power Europe acknowledges the importance of O&M within the solar business case, and the value of it for all stakeholders.

As part of the task force developing this new standard, Autarco is now using its experience to move the industry forward. With our unique kWh guarantee, like no other we know the importance of proper maintenance in order to ayour return of investment. A well designed and installed PV system with high quality products is not the complete story, only with a proper O&M contract in place you will be certain to get the best possible ROI over the complete lifespan. As our industry matures, the install-and-forget mentality we still see too often should not longer be accepted. Not by investors and system owners, nor by installers. This is one of the reasons why Autarco updated its kWh guarantee policy. By doing so, we acknowledge the importance of good O&M and high quality asset management, and respect both the owner’s and the installer’s time and effort. From now on, we are able to offer higher guaranteed and insured yields for utility scale installations, when a proper O&M contract is in place.

www.solarmaintenancemark.com


Fluidwell now benefits from kWh guarantee

In April 2018, our partner Solevo installed a 72.9kWp commercial rooftop system for Fluidwell in Veghel. Solevo advises both home owners and companies on how to save on energy and make their indoor climate more comfortable. Solar energy is one of their specialisations.

Fluidwell specialises in high tech measuring equipment and displays, and with the Autarco kWh guarantee they know exactly what to expect from their PV system. Clearly visible from the nearby A50 highway, the 270 Autarco modules in this installation take a great part in making the company’s energy use more sustainable. Because of the tower next to the roof on which the modules are installed, wind pressure can reach high values here. The symmetrical mounting systems makes for a lightweight system that can withstand these forces, without exceeding the load bearing capacities of the steel roof.

Guaranteed value

EUR 80,000

System size

73kWp

Solar panel

PC Series

Inverter

XLX Series

Mounting

Matrix Mounting

Dealer

Solevo

“Choosing for Autarco was very attractive for my client, because of the kWh guarantee he is sure to get the most out of his 15 year subsidy, without any uncertainties.”

Jan van Herpt – Solevo BV