Een krachtige Digital Twin van jouw PV systeem


Tijdens de ontwerpfase wordt op basis van jouw fysieke asset een Digital Twin aangemaakt die zal dienen als kern van de digitale solar oplossing en gegarandeerde opbrengst.

Gegarandeerde opbrengst

Ieder systeem wordt geverifieerd aan de hand van de Digital Twin om zeker te zijn dat de installatie veilig en volgens de specificaties is gemonteerd.
Meer info

Beheer je assets

Digitalisering maakt upgraden, cloud-based asset management en waarschuwen bij prestatieverlies of problemen op afstand mogelijk.
Meer info

Herstellen van verliesfactoren

Iedere 15 minuten ontvangen we satellietdata die gebruikt wordt om de verwachte opbrengst te calculeren op basis van de Digital Twin. Hierdoor kunnen we onderprestatie tijdig detecteren.
Meer info

Digitale ondersteuninggegarandeerde prestaties

Tijdens de ontwerpfase wordt een Digital Twin van jouw fysieke systeemontwerp gemaakt. Voordat we een kWh-garantie afgeven wordt ieder nieuw systeem geverifieerd aan de hand van de Digital Twin. Zo weten we zeker dat het systeem veilig en volgens specificaties is geïnstalleerd.

Systemen zonder deze verificatie hebben 3x zoveel kans om de verwachte opbrengst niet te halen.

Jouw assets wordenop afstand beheerd

Dankzij digitalisering kun je de prestaties van jouw zonnestroom systeem op afstand monitoren via onze cloud-based app. Dit is optioneel aangezien de prestaties standaard door Autarco worden gemonitord. De dealer ontvangt een melding als er problemen zijn of bij prestatieverliezen. Digitalisatie maakt upgraden op afstand mogelijk, waardoor je solar oplossing steeds beter wordt en toekomstige prestaties zelfs kunnen verbeteren.

Cloud asset management

IV curves op afstand

Upgrades en beheer op afstand

Ontdek en herstelhet kleinste energieverlies

Elke 15 minuten ontvangen we een meting van de zonlichtinstralling en temperatuur binnen 1 km van uw installatie. Deze gegevens worden ingevoerd in de Digital Twin die op elk moment van de dag rekening houdt met schaduwverliezen om een verwachte prestatie te genereren op basis van reële omstandigheden. Deze “retrodicted” prestatie wordt vergeleken met de werkelijke prestatie van de omvormer en kan zo elke kleine afwijking meteen detecteren.

Monitoring van prestaties op basis van satellieten

Monitoren op string niveau

Intelligente alerting

De veiligste solar oplossingter wereld


Onze omvormers maken gebruik van intelligente filtering en algoritme om een elektrische boog (vlamboog) te detecteren en de omvormer tijdig uit te schakelen.

Lees meer over veiligheid