Disclaimer

Autarco B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de inhoud van de website. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de juistheid van de informatie op de website te verzekeren, kan Autarco B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten. Dit geldt ook voor fouten of weglatingen met betrekking tot afmetingen of specificaties.
Autarco B.V. garandeert niet dat de website en/of de servers die de site ondersteunen vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.