Privacy statement & privacy policy

1. Introductie

Autarco staat voor veiligheid, eenvoud en respect. Jouw privacy is belangrijk voor ons en daarom zijn we transparant over hoe we informatie over jou verzamelen, gebruiken, opslaan en delen. Dit privacybeleid is van toepassing op Autarco's diensten, websites, webapplicaties en alle andere interacties die jij, als (medewerker van) een zakelijke partner of als eigenaar of eindgebruiker van een Autarco PV-systeem, met ons kunt hebben. Als je het niet eens bent met dit beleid, bezoek of gebruik Autarco's websites, webapplicaties of enig ander aspect van ons bedrijf dan niet.

2. Verzamelde informatie

Wij verzamelen persoonlijke informatie wanneer u deze aan ons verstrekt, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en wanneer andere bronnen deze informatie aan ons verstrekken.

2.1 Contactinformatie

Autarco bewaart namen, e-mailadressen en telefoonnummers van medewerkers van partners en andere belanghebbenden van PV-systemen zoals eindgebruikers. Partners zijn onder andere wederverkopers, distributeurs, installateurs en onderhoudsbedrijven. Dergelijke contactgegevens worden direct of indirect door zakelijke partners verstrekt om projectbeheer, activabeheer en klantenondersteuning te vergemakkelijken, en om webaccounts aan te maken voor toegang tot de webapplicaties van Autarco. Af en toe verzamelen wij contactgegevens van potentiële zakelijke partners uit openbare of commerciële bestanden, zoals websites van bedrijven, sociale media, gegevens van kamers van koophandel, enz.

2.2 Straatadressen

Autarco slaat het installatieadres van PV-systemen op, dat gewoonlijk overeenkomt met het straatadres van de eindgebruikers. Deze informatie wordt direct of indirect door onze partners op projectbasis verstrekt en stelt onze webapplicaties in staat om een visueel PV-lay-outontwerp op daken aan te bieden en de verwachte kWh-opbrengst te berekenen. Partners voorzien ons ook van factuuradressen van klanten en leveringsadressen van projecten.

2.3 Foto's van je PV-installatie

Om in aanmerking te komen voor een kWh-garantie eisen we van installateurs dat ze ons fotografisch bewijs leveren van een PV-installatie van hoge kwaliteit. Als je in aanmerking komt voor een kWh-garantie, moeten we dus foto's van je dak hebben.

2.4 IP-adressen

Autarco slaat het IP-adres op van de bron op afstand van ontvangen berichten over omvormerbewaking. Deze gegevens worden automatisch om de 5 minuten ontvangen van geïnstalleerde omvormer communicatie sticks, mits er voldoende connectiviteit is.

2.5 Webanalyse

Autarco slaat verschillende soorten gedragsmetadata op van bezoekers van onze websites en webapplicaties, zoals IP-adres, geschatte locatie, interactiestatistieken, enz. Deze gegevens worden automatisch verzameld wanneer je onze websites of webapplicaties bezoekt, met als doel de gebruikerservaring en klanttevredenheid te verbeteren.

2.6 Andere persoonlijke informatie

Verschillende ongestructureerde vormen van persoonlijke informatie kunnen aan ons worden verstrekt in het kader van het bieden van klantenondersteuning en het oplossen van problemen met PV-systemen, zoals details over de thuisrouters van eindgebruikers of een geschiedenis van uitgevoerde onderhoudsactiviteiten. Ongestructureerde persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als ze nodig zijn voor een blijvende effectieve levering van klantenondersteuning.

2.7 Niet-persoonlijke gegevens

Op basis van je adres en na het gebruik van onze PV-ontwerphulpmiddelen kunnen we gegevens hebben over de grootte, oriëntatie, helling en het schaduwprofiel van je dak. Na de installatie van je Autarco PV-systeem worden monitoringgegevens van je omvormers naar ons verzonden voor prestatieanalyses en visualisatiedoeleinden. Naast het IP-adres op afstand bevatten deze berichten alleen operationele statistieken over de omvormers zelf en hun directe DC- en AC-omgevingen.

3. Hoe wij jouw informatie gebruiken

Autarco gebruikt persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden.

3.1 Levering van goederen

Contactgegevens van betrokken zakenpartners zijn nodig om een efficiënte levering van door klanten gekochte goederen te organiseren. Verdere persoonlijke informatie zoals straatadressen kunnen nodig zijn om just-in-time levering op installatielocaties te regelen.

3.2 Verlenen van diensten Autarco gebruikt persoonlijke informatie om de volgende soorten diensten te verlenen.

 • PV-ontwerp op basis van klantvoorkeuren, locatiekenmerken en business case
 • Projectmanagement en gezamenlijk tendermanagement
 • Uitgifte van kWh-garanties aan begunstigden
 • Vermogensbeheer, inclusief waarschuwingen voor onderpresteren
 • Aanmaken en beheren van webaccounts voor de webapplicaties van Autarco

Als jij de eindgebruiker bent van een PV-systeem waarvan wij detecteren dat het ondermaats presteert, proberen we over het algemeen contact op te nemen met je installateur of verkoper, zodat zij problemen rechtstreeks met jou kunnen oplossen. In zeldzame gevallen, zoals wanneer we je waarschuwen voor problemen die van invloed kunnen zijn op je kWh-garantie of als je installateur of verkoper niet reageert of inactief is, kunnen we rechtstreeks contact met je opnemen.

3.3 Facturering en administratieve zaken

Het kan zijn dat Autarco contact met je moet opnemen voor facturatie, boekhouding of soortgelijke redenen.

3.4 Klantenondersteuning

Autarco gebruikt persoonlijke informatie om effectieve technische ondersteuning te bieden aan zakelijke partners en eindgebruikers.

3.5 Nieuwsbrieven

Autarco gebruikt profielinformatie om je af en toe nieuwsbrieven te sturen met relevant nieuws zoals uitnodigingen voor evenementen, productaankondigingen en service-updates, als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

3.6 Bedrijfsverbetering

Autarco kan geaggregeerde persoonlijke informatie gebruiken om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren. Wij proberen geen profielen op te stellen van jouw acties of gewoonten.

3.7 Juridisch

Autarco zal persoonlijke informatie gebruiken zoals vereist door de toepasselijke wet, juridische procedure of regelgeving.

4. Hoe we je informatie opslaan en beveiligen

Autarco neemt de beveiliging van gegevens zeer serieus en we werken er hard aan om je persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking. We passen passende technische en organisatorische maatregelen toe om je gegevens te beveiligen, rekening houdend met de gevoeligheid van de gegevens en de huidige stand van de technologie. Al onze medewerkers behandelen je persoonlijke gegevens vertrouwelijk. De aanbieders van cloudinfrastructuurdiensten die we gebruiken voor het hosten van de gegevens die we verzamelen, worden geselecteerd op basis van productbeveiliging, betrouwbaarheid, operationele beveiligingspraktijken, naleving van regelgeving en privacybeleid. Technische maatregelen die we hebben genomen om je persoonlijke gegevens te beschermen zijn onder andere:

 • Toegangscontrole op basis van toestemming in onze webapplicaties
 • SSL-ondersteuning in alle websites en webapplicaties
 • Twee-factor authenticatie in onze online productiviteitssuite en bestandsdeling
 • Wachtwoorden worden nooit gelogd, altijd versleuteld opgeslagen Je persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de in dit privacybeleid genoemde doelen te bereiken of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

5. Hoe we je informatie delen

Je persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, behalve aan kanaalpartners om de producten of diensten te leveren waar je om hebt gevraagd, of wanneer we je uitdrukkelijke toestemming hebben. Prestatiegegevens van omvormers kunnen na anonimisering worden gedeeld met derden voor onderzoek naar zonne-energie of om de prestaties van zonne-energie beter te begrijpen. We kunnen prestatiegegevens delen met onze verzekeraars om claims in te dienen onder de verzekerde kWh-garantie. Autarco kan persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken onder de volgende speciale omstandigheden:

 • Het is noodzakelijk om informatie te delen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van de Servicevoorwaarden van de specifieke applicatie, of zoals anderszins vereist door de wet te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.
 • Wij dragen informatie over u over als Autarco wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf. In dit geval zal Autarco u op de hoogte stellen voordat informatie over u wordt overgedragen en onder een ander privacybeleid komt te vallen.

6. Uw gegevensrechten

U kunt te allen tijde uw wettelijke rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze omvatten:

 • Recht op toegang: je mag alle gegevens opvragen die we van je hebben verzameld.
 • Recht op rectificatie: je mag onvolledige of onjuiste gegevens rectificeren.
 • Recht om vergeten te worden: je kunt ons verzoeken om al je persoonlijke gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking: je kunt ons verzoeken om de omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken te beperken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: je kunt verzoeken om een export van je persoonsgegevens voor hergebruik in andere diensten.
 • Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens.
 • Recht op menselijke besluitvorming: je kunt eisen dat een medewerker van Autarco betrokken wordt bij belangrijke beslissingen die jou aangaan. Om een van deze rechten uit te oefenen, kun je per e-mail contact met ons opnemen via privacy@autarco.com.

Houd er rekening mee dat het uitoefenen van sommige van deze rechten, met name je recht om vergeten te worden, je recht op beperking van de verwerking en je recht om bezwaar te maken, tot gevolg heeft dat je de mogelijkheid verliest om de prestaties van je PV-systeem(en) te volgen met behulp van onze webapplicaties, en dat elke kWh-garantie op de systemen vervalt.

7. Wijzigingen in dit privacybeleid

Autarco kan dit privacybeleid periodiek bijwerken. Wij zullen je op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in de manier waarop wij persoonlijke informatie behandelen door een kennisgeving via e-mail te sturen naar alle geregistreerde gebruikers van onze producten en diensten. 8 Hoe neem je contact met ons op Als je vragen hebt over de manier waarop wij je persoonlijke informatie verkrijgen, gebruiken, opslaan of delen, kun je per e-mail contact met ons opnemen via privacy@autarco.com.