Kennis

Fiscale voordelen en subsidies voor zakelijk gebruik van zonnepanelen

Solar panels being installed on a roof

Zonnepanelen worden steeds goedkoper en beter, terwijl gas steeds duurder wordt en het gebruik hiervan ontmoedigd wordt. Daarnaast zijn er verschillende fiscale regelingen en subsidies die het investeren in zonnepanelen nog interessanter maken en het voor bedrijven nóg aantrekkelijker maken om over te stappen op zonne-energie. Hieronder zetten we deze regelingen en subsidies voor zakelijk gebruik overzichtelijk op een rij.

 

KIA-regeling

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een fiscale regeling die je belastingvoordeel oplevert wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen, waaronder zonnepanelen voor je bedrijf. Hierdoor verlaag je de fiscale winst, wat uiteindelijk financieel voordeel oplevert. Het aanvragen of melden van de KIA is niet nodig; je boekhouder of accountant kan de investeringskosten eenvoudig verwerken in de belastingaangifte. Meer informatie over de KIA-regeling vind je hier.

EIA-subsidie

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt, net als de KIA-regeling, fiscaal voordeel aan bedrijven die investeren in zonnepanelen. Deze subsidie is echter niet bedoeld voor particulieren. Met de EIA-subsidie kun je zowel de aanschafkosten als voortbrengingskosten van de zonnepanelen melden. De regeling resulteert gemiddeld in 10% voordeel en biedt daarnaast voordelen zoals afschrijving op de investering en een lagere energierekening. Als je deze subsidie wilt gebruiken, dien je binnen een bepaalde termijn na het geven van de opdracht een aanvraag in te dienen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bekijk de voorwaarden en ontdek welke investeringen in aanmerking komen voor de EIA.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA-regeling) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn niet meer van toepassing op zakelijke zonnepanelen.

SDE++-subsidie

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is een subsidie die het prijsverschil tussen grijze stroom en zonnestroom tenietdoet. Bedrijven met een zakelijke aansluiting groter dan 3×80 ampère en een zonnestroominstallatie van meer dan 15 kWp of 15.000 Wattpiek kunnen een vergoeding krijgen voor de opgewekte energie.


Naast deze financiële voordelen bij de aanschaf van zonnepanelen, zijn er nog meer redenen waarom het installeren van zonnepanelen een zakelijk verstandige keuze is:

  • Het gebruik van de opgewekte zonnestroom zorgt dat je minder afhankelijk bent van het net en de daaraan verbonden energiekosten.
  • Je draagt bij aan een duurzamere toekomst en verbetert de positionering van je bedrijf met een kleinere ecologische voetafdruk.
  • Bij een aansluiting van maximaal 3x80 ampère kan je gebruikmaken van de salderingsregeling waardoor je terug kan leveren aan het net en je energiekosten verder verminderen.
  • Het plaatsen van zonnepanelen op je bedrijfspand, wanneer je eigenaar hiervan bent, zal de waarde van je pand verhogen.

Al met al bieden de verschillende regelingen en subsidies een mooie basis voor ondernemers om te investeren in zakelijke zonnepanelen. De combinatie van fiscale voordelen, subsidies en de mogelijkheid om te profiteren van duurzame energieproductie maakt het aantrekkelijk om over te stappen op zonne-energie.


Bronnen:
https://www.belastingdienst.nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers
https://www.zonnestroomnederland.nl/sde-subsidie-voor-zakelijke-zonnepanelen/

Geïnteresseerd?

Vraag een gratis dakscan aan van een van onze erkende dealers bij jou in de buurt.

Vraag een offerte aan