Kennis Nieuws

Hoe berekent Autarco het verwachte rendement?

Hoe lang duurt het voordat jij je investering terugverdiend?

Duurzame energie opgewekt uit natuurlijke bronnen als wind en zon zijn een ‘hot topic’ in Nederland. Immers moeten we met zijn allen verduurzamen om de gestelde klimaatdoelstellingen te bereiken. De overheid stimuleert dit proces onder andere met subsidies en een salderingsregeling. Dit zorgt ervoor dat steeds meer huizen, bedrijfspanden, scholen en  fabrieksdaken zijn voorzien van zonnepanelen. Kortom, de zonne-energie sector floreert. Echter plaatsen particulieren en bedrijven geen zonnepanelen op het dak puur uit ideëel motief. De initiële investering in een zonnestroomsysteem moet worden terugverdiend. Het liefst zo snel mogelijk!
 

Hoe wordt een verwacht rendement berekend?

Verkopers van zonnepanelen (Solarteurs) spelen hierop in. In de offerte van de installateur staat een verwacht rendement vermeld op jaarbasis en een geschatte terugverdientijd. Er zijn meerdere modellen om dit te berekenen met van elkaar verschillende nauwkeurigheidsniveaus. In de kern is het verwachte rendement echter gebaseerd op: 

  • Historische weerdata
  • De helling en azimut van het dak
  • Schaduwanalyse

De historische weerdata kijken doorgaans naar data van de afgelopen 15 a 30 jaar en berekenen daaruit een gemiddelde. Tel al deze verschillende factoren bij elkaar op en het wordt een behoorlijk gecompliceerde berekening. Alleen al door de hoge mate van schaduw en een grote verscheidenheid in daken is er vaak een behoorlijke foutmarge in deze schatting. 

De verwachte opbrengst van jouw systeem is gebaseerd op dit langetermijngemiddelde, maar door jaarlijkse variatie in zonlicht en temperatuur rond dit gemiddelde kan dit oplopen tot + /-15%. 

Zeer grote projecten maken doorgaans twee soorten opbrengst schattingen die rekening houden met deze variatie in bestralingssterkte en andere factoren:

P50: De verwachte opbrengst die de helft van de tijd behaald zal worden

P90: De verwachte opbrengst met een betrouwbaarheid van 90%

Analyse van 20% van alle nuts projecten in de VS door kWh Analytics* laat zien dat P90-productie gebeurtenissen, waarbij het aangegeven rendement dus niet wordt behaald,  feitelijk drie keer vaker voorkomen dan de P90-definitie impliceert. De impact van deze prestatie gebeurtenissen op P90 is dat het gerealiseerde rendement de helft lager uitvalt dan origineel ingeschat.
 

Monitoring van actuele weerdata is essentieel

Hoewel deze P50- en P90-verwachtingen nuttig zijn voor financiële modellering voorafgaand aan de bouw van het project, moet na installatie elke betrouwbare prestatie-indicator worden aangepast aan het weer.

Waarom Autarco performance monitoring beter werkt

Zoals je in de bovenstaande grafiek kunt zien, heeft Nederland een hogere instraling gehad in de afgelopen jaren in vergelijking met het historisch gemiddelde. Waardoor het waarschijnlijk is dat ondermaatse prestaties van een zonnestroomsysteem onontdekt blijven. Het systeem kan de verwachte opbrengst behalen die in de offerte staat aangegeven, maar als het een extreem zonnig jaar was, zou het systeem zelfs tot 15% ondermaats kunnen presteren.

Bij Autarco laten we enige natuurlijke variatie in modellering en nauwkeurigheid van de data toe en definiëren we elk systeem dat presteert op minder dan 95% van zijn voor het weer gecorrigeerde verwachting als ondermaats. 

Binnen de branche worden de aan het weer gecorrigeerde prestaties gemeten via een metriek die de “Energieprestatie-index” (EPI) wordt genoemd. De EPI wordt ook wel gedefinieerd als de werkelijke, door het weer gecorrigeerde verwachting van een zonnestroomsysteem.  

Dit is waar de ‘Digital Twin’ van Autarco en onze vaardigheid in gegevensbeheer het verschil maken. Bij andere ontwerpsoftware wordt de ‘digitale kopie’ verwijderd zodra de definitieve offerte en installatieplannen zijn gegenereerd. Bij Autarco blijft deze ‘Digital Twin’ actief. Wij gebruiken deze om de correcte installatie van het systeem te verifiëren en vervolgens om de prestaties van het systeem te baseren op actuele weerdata die we elke 15 minuten ontvangen voor elke vierkante kilometer in Europa.  

Een monitoringportaal laat alleen zien of een systeem stroom produceert, maar biedt geen relevante benchmark voor de prestaties. Daarom is de kWh-garantie van Autarco en weersafhankelijke prestatiemonitoring zo belangrijk.

Geïnteresseerd?

Vraag een gratis dakscan aan van een van onze erkende dealers bij jou in de buurt.

Vraag een offerte aan