Kennis

Autarco software en de nieuwe bouwwet

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) stapsgewijs in. Het kabinet wil dat bouwbedrijven beter letten op de kwaliteit van hun werk om zo de bouwkwaliteit te verbeteren en het aantal fouten en gebreken te verminderen. Denk hierbij aan fouten in de constructie, maar ook slecht geïnstalleerde zonnepanelen. Niet alleen bouwbedrijven, maar dus ook al hun onderaannemers – zoals zonnepanelen-installateurs – moeten kunnen laten zien dat ze de geldende regels en normen hebben gevolgd. De aannemer is verplicht om aan zijn opdrachtgever een consumentendossier te overhandigen.
 

Consumentendossier

Bij aannemingsovereenkomsten die na 1 januari 2024 zijn gesloten, is de aannemer verplicht om informatie over het bouwwerk en bijbehorende installaties te geven. Informatie wordt verzameld in een dossier. Let op; het kan zijn dat een aannemer pas later met deze vraag bij installateurs aanklopt. Goede verslaglegging van projecten is daarom erg belangrijk. Met het consumentendossier kan de opdrachtgever controleren of er is gebouwd wat er is afgesproken. In ieder geval moeten de volgende dingen in het dossier staan:

  • Tekeningen en berekeningen van het gebouwde bouwwerk en de bijbehorende installaties
  • Beschrijving van de gebruikte materialen en installaties
  • Gebruiksfuncties van het gebouw
  • Informatie die nodig is voor het gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

Roel van den Berg, Autarco founder, over hoe Autarco software instalateurs helpt om een dossier op te maken: "Autarco helpt installateurs met de unieke combinatie van hard- en software bij het ontwerpen, installeren, opleveren en documenteren van hun projecten, volgens de geldende richtlijnen en hoogste industriestandaarden"

Autarco's software biedt installateurs dus een stevige basis om de nodige documenten voor dit dossier te verzamelen. Zo is er de mogelijkheid om heel eenvoudig een samenvatting van het opgeleverde project, tot aan de omvormer, te exporteren in een systeemrapport. Daarin staat:

  • Legplan
  • Ballastplan (met justificatie)
  • Stringplan (met justificatie)
  • Datasheets
  • Handleidingen

Nederlandse installateurs die Autarco gebruiken, krijgen hiermee veel van wat ze nodig hebben om de juiste informatie voor een consumentendossier te verzamelen. Voor een volledige verslaglegging is het daarnaast nu ook al mogelijk om documentatie van de AC-werkzaamheden in de software te uploaden. Zo wordt het dé plek voor het beheren van al je documentatie, zodat je ook over 10 jaar nog steeds op projectniveau alle informatie kunt terugvinden!

Vraag een gratis Helios demo account aan

Onze gebruiksvriendelijke software helpt je sneller van lead naar offerte te gaan.

Vraag een gratis demo account aan