Kennis Nieuws

45% van de Nederlandse zonnestroomsystemen presteert slecht

Systemen met een verzekerde kWh-garantie en actieve prestatie-monitoring presteren significant beter.

Een analyse van bijna drieduizend residentiële daksystemen in Nederland waarbij gekeken werd naar prestatiegegevens tot 8 jaar terug, laat zien dat maar 55% van de systemen zonder kWh- garantie de verwachte opbrengst haalt. Systemen met een kWh-garantie leveren daarentegen betere prestaties. 85% van de systemen met een kWh-garantie presteren naar verwachting of zelfs boven verwachting. Natuurlijk verbetert een kWh-garantie op zich niet de prestaties van een systeem , maar de processen en software die deze garantie mogelijk maken wel.
 

Ontwerp en Systeemcontroles

Na het ontwerp en de installatie van een residentieel zonnestroomsysteem besteedt de meerderheid van de solarteurs in Nederland amper energie aan onderhoud en controle. Of jouw zonnepanelen daadwerkelijk de geschatte opbrengst opleveren en correct geïnstalleerd zijn blijft onzeker. 

Grotere commerciële zonnestroomsystemen van meer dan vijf megawatt (meer dan 10.000 panelen) worden beter onderhouden en gecontroleerd echter laat bijvoorbeeld een analyse van 20% van alle nuts projecten in de VS door kWh Analytics* zien dat P90-productie gebeurtenissen, waarbij het aangegeven rendement dus niet wordt behaald, feitelijk drie keer vaker voorkomen dan de P90-definitie impliceert. De impact van deze prestatie gebeurtenissen op P90 is dat het gerealiseerde rendement de helft lager uitvalt dan origineel ingeschat.

Onnodig rendementsverlies

De uitkomst uit het onderzoek van Autarco toont aan, mits er kwalitatief goede producten worden gebruikt, dit rendementsverlies in veel gevallen te voorkomen is met goede service en onderhoud, ondersteunende software en accuraat gebruik van (historische) weerdata. Gebaseerd hierop geven wij immers onze hoge verzekerde kWh-garantie af.
 

Waarin onderscheid Autarco zich?

Tijdens de ontwerpfase van een zonnestroomsysteem maakt Autarco een ‘Digital Twin’, oftewel een digitale kopie,  van het fysieke systeemontwerp. Voordat we een kWh-garantie afgeven wordt ieder nieuw systeem geverifieerd aan de hand van deze Digital Twin. Zo controleren wij het legplan en de volledige  installatie van de omvormer en zonnepanelen. Hierdoor weten wij zeker dat het systeem veilig en volgens de juiste specificaties is geïnstalleerd. 

Ook na installatie en afgifte van de kWh-garantie blijft Autarco elk systeem monitoren. Presteert een zonnestroomsysteem minder dan 95% van wat  het volgens de ‘Digital Twin’ zou moeten opleveren dan nemen wij contact op met de installateur zodat deze de installatie nogmaals kan controleren en eventuele problemen kan verhelpen. Deze nazorg levert Autarco alleen voor zonnestroomsystemen met een kWh-garantie.
 

Weersgecorrigeerde voorspelling

Nederland kent de laatste jaren een hogere instraling dan het historisch gemiddelde. Daarom is de kans groter dat onderprestaties van een zonnestroomsysteem onontdekt blijven. Het systeem kan de verwachte opbrengst halen die in de offerte staat, maar als het een extreem zonnig jaar was, kan het systeem toch tot 15% onderpresteren.

Bij Autarco houden wij rekening met enige natuurlijke variatie in de nauwkeurigheid van modellen en gegevens, en definiëren wij elk systeem dat minder dan 95% van zijn voor het weer gecorrigeerde voorspelling presteert als ondermaats.
 

Onderzoek

Autarco baseert haar conclusie op data van 2679 zonnestroomsystemen waarvan 1638 voorzien zijn van een kWh-garantie en 1041 niet. De systemen zonder kWh-garantie hebben geen professionele controle ontvangen na installatie. Bij deze systemen ontbreekt ook gecorrigeerde prestatiemonitoring aan de hand van actuele weerdata. De onderzochte zonnestroomsystemen bestaan uit Tier-1 kwaliteit zonnepanelen en omvormers. 

Deze systemen gebruiken identieke hardware met een gemeenschappelijke set installatieprogramma’s. Het enige verschil is of het systeem de speciale zorg en aandacht heeft gekregen die Autarco geeft aan systemen met prestatiegarantie.

Onze bevindingen worden ook ondersteund door een uitgebreide 2020 Energy Validation Study, uitgevoerd door DNV GL, een toonaangevend energieconsulent en ingenieursbureau, die aantoont dat de mediane prestatie van commerciële projecten van minder dan 50 kW slechts 94,6% is.

Geïnteresseerd?

Vraag een gratis dakscan aan van een van onze erkende dealers bij jou in de buurt.

Vraag een offerte aan